• 3.1.2019
  • 12:00
  • Palackého náměstí, před radnicí

Srdečně zveme všechny příznivce dobročinného díla a koledníky na zahájení Tříkrálové sbírky 2019. Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky 2019 se ve Slavkově u Brna uskuteční ve čtvrtek 3. ledna 2019 ve 12 hodin před radnicí. Cestou budeme hrát, zpívat, koledovat a radovat se z příchodu Králů do našeho města. Koledníci pak budou obcházet slavkovské domácnosti v sobotu 12. ledna.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }