• 23.4.2018
  • 14:00
  • ZŠ Komenského - vstup od kostela

Základní škola Komenského – 23. dubna od 14 do 17 h. (vchod od kostela)

Ke školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit své dítě, které dovrší do 31. 8. 2017 šesti let.

Zákonný zástupce si k zápisu přinese občanský průkaz a rodný list dítěte.

Ostatní dokumenty k zápisu  www.zskomslavkov.cz

Do jaké školy patří moje dítě?

Spádovost škol ve Slavkově u Brna

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }