• 18.4.2018
  • 14:00
  • ZŠ Tyršova

Zápis do ZŠ Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace, proběhne v přízemí budovy školy ve středu 18. dubna 2018 od 14:00 do 17:00 hodin.

K zápisu si rodiče přinesou

  • občanský průkaz,
  • doklad o oprávnění zastupovat dítě (rodný list dítěte)
  • vypsanou dokumentaci dle typu žádosti.Zákonný zástupce si vybere jednu ze dvou možností:
  • žádost o přijetí žáka do školy – žádost o přijetí a osobní údaje pro matriku
  • žádost o odklad docházky – žádost o odklad a dvě doporučení (jedno ze školního poradenského pracoviště a druhé od odborného lékaře nebo klinického psychologa) – s žádostí se obraťte na spádovou školu. Pro posouzení školní zralosti dítěte může rodičům sloužit jako pomůcka tzv. Desatero
  • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Dokumentace ke stažení a tisku

Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání
Údaje pro matriku
Žádost o odklad školní docházky

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce. Není nikde uvedeno, že musí při jejím podání být přítomné dítě.

Organizace zápisu

  • ZŠ Tyršova v roce 2018/2019 otevře dvě první třídy.
  • Žádost o přijetí mohou podat zákonní zástupci bez ohledu na místo bydliště, ale přijímání k povinné školní docházce se bude řídit níže uvedenými kritérii.

Postup při přijímání (kritéria přijetí) znázorňuje následující doporučení ombudsmanky:
Ombud.pdf

Spádovost škol ve městě Slavkov u Brna

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }