• 21.9.2020
  • 17:00

Program 16. zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna, které se uskuteční dne 21. 09. 2020 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ, Palackého nám. 64.

Program:

  1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
  2. Zvýšení kapacity základních škol
  3. Obecně závazná vyhláška města Slavkov u Brna o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
  4. Diskuse
  5. Závěr

 

 

 

 

 

 

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }