• 24.5.2018
  • 15:00
  • Svojsíkův park

Dne 24. května 2018 se uskuteční II. celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Vizí akce je společně
upevnit, zviditelnit a podpořit základní umělecké školy v České republice. Cílem akce je prezentovat celou šíři umění a života uměleckých škol mimo obvyklý rámec a prostory škol, zapojit v jeden den do spolupráce co nejvíce uměleckých škol.
Den oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání je myšlenkou nadace Magdalény Kožené,
jejíž tým spolupracovníků pracuje celoročně na vizích a cílech a vyvrcholením jejich aktivit je právě čtvrtek 24. května, kdy se rozezní, roztančí a „rozkreslí“ 400 ZUŠek v naší zemi. Naše škola se zapojila do ZUŠ Open už v loňském roce. V květnu chystáme opět dvouhodinový program v prostorách před ZUŠ, kde se Vám představí žáci a učitelé hudebního, tanečního
a výtvarného oboru, aby Vám zpříjemnili pěkné májové odpoledne. V případě nepříznivého počasí se vystoupení bude konat v budově školy.

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }