Logo Slavkov u Brna / Austerlitz  lze používat pouze na základě poskytnutí podlicence k jeho užití.

Logo města Slavkov u Brna slouží k běžným prezentačním potřebám města na sportovních, kulturních a jiných akcích v ČR a zahraničí. Rada města Slavkov u Brna uděluje podlicenci k užití tohoto loga pouze městským organizacím a společnostem, dále pak fyzickým a právnickým osobám, kterým byla udělena záštita, získaly dotaci/grant, nebo s městem spolupracují na základě písemného souhlasu uděleného vedením města nebo odborem vnějších vztahů.

Logo města Slavkov u Brna je chráněnou značkou, která je registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví. Nezapomeňte nás proto o souhlas s jejím užitím požádat!

Základní varianta loga ke stažení PDF

Pro zaslání dalších variant loga prosím kontaktujte paní Veroniku Slámovou

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }