• Hlášení závad na dodávkách tepla nebo teplé vody z městských kotelen
  • informace ohledně cen tepelné energie dodávané městem
  • informace týkající se provozu kotelen v majetku města

Vyřizuje

Vojtěch Lstibůrek

technik, tepelné hospodářství
oddělení správy majetku
odbor správy majetku, investic a rozvoje

+ 420 544 121 126

mob. 725 816 759

Kancelář: Palackého náměstí 65 (budova historické radnice), přízemí, vstup z průjezdu vlevo

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }