Vyřizuje:

Rudolf Václavík
tel. 544 121 169
e-mail: rudolf.vaclavik@slavkov.cz

Kancelář: vnitroblok budovy Palackého nám. 65 (vchod naproti vchodu k Policii ČR)

Jak začít:

Zájemce (pouze poživatel starobního nebo invalidního důchodu) o pronájem bytu podá žádost doloženou vyplněným formulářem , který obdrží na Odboru správy budov a tepelného hospodářství nebo v elektronické podobě na webu a předá na městském úřadě – na Odboru SBTH.

Postup vyřízení:

Po uvolnění bytu vyrozumí Odbor SBTH  písemně žadatele, který je v evidenci na prvním místě. Pokud nabídnutý byt odmítne a trvá na ponechání žádosti v pořadníku, bude jeho žádost zařazena na poslední místo, poté je vyrozuměn další zájemce dle pořadníku. Prostřednictvím Odboru SBTH je uzavřena nájemní smlouva o nájmu bytu.

Formulář:

pdfŽádost_o_nájem_bytu_v_DPS.pdf

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }