Vyřizuje:

Bc. Jitka Charvátová
tel. 544 121 124
e-mail: jitka.charvatova@slavkov.cz

Kancelář Odboru správy budov a tepelného hospodářství: vnitroblok budovy Palackého nám. 65 (vchod naproti vchodu k Policii ČR)

Jak začít:

Záměr pronájmu nebytových prostor vyhlašuje formou zveřejnění na úřední desce rada města. Zveřejnění obsahuje adresu domu s nebytovými prostory a jejich bližší specifikaci (umístění v domě, velikost apod.).

Postup vyřízení:

Zájemce o pronájem nebytových prostor má možnost si v termínu dohodnutém na  prostory osobně prohlédnout a jsou mu současně na vyžádání sděleny další informace a podmínky, příp. navrhovaná cena nájmu. Zájemce podá písemnou žádost o pronájem nebytových prostor, kde uvede předpokládaný termín zahájení užívání a účel užívání. Odbor SBTH předkládá radě města zprávu s popisem doručených písemných žádostí, tato je posoudí a rozhodne formou usnesení o budoucím vybraném nájemci.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }