Vyřizuje:

Ing. Marcela Zouharová

ochrana zemědělského půdního fondu, zemědělství, odpady
oddělení životního prostředí
odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

+ 420 544 121 128

+420 734 353 679
email: marcela.zouharova@meuslavkov.cz

Kancelář: Palackého náměstí 260 (budova nové radnice), 1. patro

Jak začít:

Hlášení se zpracovává v kalendářním roce za období uplynulého kalendářního roku.

Původce odpadů (dle sídla provozovny a příslušnosti k ORP) při produkci více jak 100 kg nebezpečných nebo více jak 100 tun ostatních odpadů, zašle elektronicky hlášeníformulář F_ODP_PROD (Hlášení o produkci a nakládání s odpady – §21 a §22 vyhl. č. 383/2001 Sb.  – příloha č. 20)  – do systému ISPOP dle zák. č. 25/2008 Sb. (viz http://ispop.cz/).Vyplnit formulář F_ODP_PROD lze nastránkách http://odpady.inisoft.cz .

Provozovatel zařízení na využívání a odstraňování odpadů zasílá do systému ISPOP formulář F_ODP_ZAR, tj. příloha č. 22 (§ 23 odst. (1) vyhl. č. 383/2001 Sb.

Dopravce odpadů zasílá do systému ISPOP formulář F_ODP_DO, tj. příloha č. 27 (§23 odst. (3) vyhl. č. 383/2001 Sb.  viz http://www.inisoft.cz/strana/legislativni-prirucka.

Hlášení dle přílohy č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. – Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory). Hlášení je možné doručit odboru ŽP, MěÚ Slavkov u Brna (ORP) buď v listinné podobě, nebo vyplnit na webových stránkách Ministerstva životního prostředí priloha24.mzp.cz a zaslat přímo na příslušné ORP (dle sídla provozovny).

Poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro ohlášení:

Do 15. února kalendářního rokuHlášení o produkci a nakládání s odpady do systému ISPOP, příloha č. 24 na ORP.Ostatní přílohy viz http://ispop.cz/ – záložka Ohlašování v roce 2013.

Formulář ke stažení:

Příloha č. 20 – Hlášení o produkci a nakládání s odpady, (lze využít pro ruční vedení průběžné evidence odpadů):  http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-383-2001-p20

Příloha č. 24 -Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory):  http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-383-2001-p24.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }