Vyřizuje

Ing. Hana Postránecká | tel.: 544 121 113 – Slavkov u Brna – nová zástavba, právnické osoby
Ing. Vladimíra Machaňová | tel.: 544 121 109 –  Křenovice u Slavkova, Zbýšov, Hrušky
Bc. Marcel Knesl | tel.: 544 121 143 –  Otnice, Bošovice, Lovčičky
Ing. Martin Formánek| tel.: 544 121 161 – Hostěrádky-Rešov,  Němčany, Slavkov u Brna
Ing. Radim Bohdálek | tel.: 544 121 183 – Heršpice, Hodějice, Holubice
Ing. Veronika Bartlová , DiS.| tel.: 544 121 168 – Milešovice, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice
Žaneta Bednaříková| tel.: 544 121 145 – Nížkovice, Kobeřice u Brna

Kolaudovat dokončenou stavbu, případně její část, lze na základě návrhu na kolaudační rozhodnutí (stavby povolené do konce r. 2006), žádosti o ohlášení dokončené stavby nebo žádosti o kolaudační souhlas. Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím dokončením (§ 123 odst. 1 stavebního zákona), pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat a životní prostředí. Zkušebním provozem (§ 124 stavebního zákona, odst. 1), se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentace či projektové dokumentace. Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení (§ 125 odst. 1) stavebního zákona).

Zápis stavby do RUIAN bude proveden na základě žádosti stavebníka.

Co k tomu potřebuji?

  • Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (stavby povolené do 31.12.2006)
  • Oznámení o užívání stavby (příloha č. 11 k vyhl. č. 503/2006 Sb.)
  • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (příloha č. 12 k vyhl. č. 503/2006 Sb.), žádost o nahlédnutí do archivované dokumentace.

Tyto vyplněné žádosti je třeba podat na podatelně, poslat elektronicky a žádost opatřit zaručeným elektronickým podpisem, případně zaslat do datové schránky.


Formuláře ke stažení

Formuláře ke stažení pro užívání rodinných domů a drobných staveb:

Formuláře ke stažení pro užívání rodinných domů a drobných staveb:

(O čísle popisném jednotlivých obcí rozhoduje příslušná obec, kromě Slavkova u Brna)

Tyto vyplněné žádosti je třeba podat na podatelně, poslat elektronicky a žádost opatřit zaručeným elektronickým podpisem, případně zaslat do datové schránky.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }