Vyřizuje: 

příjmení dětí A-I – Kristýna Chládková, DiS.
tel. 544 121 152
e-mail: kristyna.chladkova@meuslavkov.cz
příjmení dětí J-Q – Bc. Miroslava Karlíková
tel. 544 121 156
e-mail: miroslava.karlikova@meuslavkov.cz
příjmení dětí R-Z – Mgr. Martina Zavadilová
tel. 544 121 153
e-mail: martina.zavadilova@meuslavkov.cz

Jak začít:

Osobní kontakt, sepsání návrhu na odboru v úřední den; vyhledání vzoru a sepsání návrhu samostatně, případně za spolupráce právníka.

Jaké doklady s sebou:

Platný doklad totožnosti, rodné listy nezletilého dítěte /dětí/

Poplatky:

bez poplatku

Postup vyřízení:

Dohoda se sepisuje přímo na odboru za účasti obou rodičů, případně jiných osob, účelem je předejít sporům ve věci péče o děti, obdrží ji všichni účastníci jednání, přihlíží k zájmům dítěte,  předchází či nahrazuje soudní rozhodnutí, ale není soudní cestou vymahatelná.

Lhůty:

platnost dle obsahu dohody

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }