Jak začít:

Podat písemnou nabídku, kterou projednají  a případně schválí orgány města (RM a ZM).

Jaké doklady s sebou:

Písemní nabídka s uvedením  potřebných údajů (zejména parcelní  číslo, katastrální území a vyzančení v katastrální mapě) včetna nabízené ceny.

Postup vyřízení:

Po projednání  v orgánech města je navrhovateli sdělen výsledek a v kladném případě předložen návrh smlouvy k podpisu.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }