Vyřizuje: 

příjmení dětí A-I – Kristýna Chládková, DiS.
tel. 544 121 152
e-mail: kristyna.chladkova@meuslavkov.cz
příjmení dětí J-Q – Bc. Miroslava Karlíková
tel. 544 121 156
e-mail: miroslava.karlikova@meuslavkov.cz
příjmení dětí R-Z – Mgr. Martina Zavadilová
tel. 544 121 153
e-mail: martina.zavadilova@meuslavkov.cz

Jak začít:

Osobní kontakt na odboru v úřední den.

Jaké doklady s sebou:

Platný doklad totožnosti, rodné listy nezletilých dětí, rozsudek ve věci úpravy poměrů k nezletilým dětem, příp. o poslední stanovené výši výživného; podrobně vyčíslená částka dlužného výživného.

 

Poplatky:

Bez poplatku

Postup vyřízení:

Poradenství, sepsání příslušného návrhu k soudu, odkaz na Policii ČR v případě neplacení výživného po dobu 4 měsíců po sobě následujících (trestní oznámení pro neplacení výživného).

Lhůty:

Neprodleně

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }