Vyřizuje: 

příjmení dětí A-I – Kristýna Chládková, DiS.
tel. 544 121 152
e-mail: kristyna.chladkova@meuslavkov.cz
příjmení dětí J-Q – Bc. Miroslava Karlíková
tel. 544 121 156
e-mail: miroslava.karlikova@meuslavkov.cz
příjmení dětí R-Z – Mgr. Martina Zavadilová
tel. 544 121 153
e-mail: martina.zavadilova@meuslavkov.cz

Jak začít:

Osobní kontakt, převzetí formulářů k vyplnění včetně žádosti o zařazení do evidence žadatelů o NRP (formuláře dostupné i na webových stránkách města).

Jaké doklady s sebou:

K podané žádosti je nutné doložit vyplněné formuláře a následné kopie: občanské průkazy žadatelů, rodné listy žadatelů, případně jejich dětí; oddací list, případně rozsudek o rozvodu manželství; průkazková fotografie.

Poplatky:

Bez poplatku.

Postup vyřízení:

OSPOD si vyžádá zprávu příslušného úřadu o pověsti žadatelů v místě bydliště, opisy rejstříku trestů, provede osobní šetření v rodině a pohovor s oběma žadateli o NRP; zkompletuje spisovou dokumentaci a následně ji postoupí KrÚ JmK.

Lhůty:

OSPOD má lhůtu 30 dnů od podání žádosti o zařazení do evidence žadatelů o NRP na předání kompletní spisové dokumetace na KrÚ JmK.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }