Vyřizuje:

Ing. Nikola Ostřížková

ochrana přírody a krajiny, ovzduší
oddělení životního prostředí
odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

+ 420 544 121 107

+420 723 657 528
email: nikola.ostrizkova@slavkov.cz

Jak začít:

Požadavek na pokácení dřeviny rostoucí na pozemku ve vlastnictví Města Slavkov u Brna se předkládá v podobě podnětu ke kácení dřevin. Vyplněný podnět se doručí na Technické služby Města Slavkova u Brna, Špitálská 733, 684 01 Slavkov u Brna. Na základě podnětu Technické služby Města Slavkova u Brna rozhodnou:

  1. o nepodání žádosti o povolení ke kácení nebo
  2. o podání žádosti o povolení ke kácení a žádost podají správnímu orgánu (MěÚ Slavkov u Brna, OŽP)

Jaké doklady s sebou:

– situační zákres dřeviny

Poplatky:

Bez poplatku.

Lhůta k vyřízení:

Do 30 dnů od podání žádosti.

Formulář žádosti: 

docFormulář Kácení stromů – Podnět od žadatele

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }