Formulář ke stažení

Přiznání k místnímu poplatku ze psů

Vyřizuje:

Bc. Jarmila Cenková
finanční odborMěstský úřad Slavkov u Brna

Palackého náměstí 65

684 01 Slavkov u Brna

tel: +420 544 121 117

e-mail: jarmila.cenkova@meuslavkov.cz |

 

Poplatky:

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa 250,- Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 375,- Kč,

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského

nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,

anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního,

starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho

jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 300,- Kč

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }