Vyřizuje:
Roman Žilka

referent silničního správního úřadu – speciální stavební úřad – dopravní stavby
odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

email:roman.zilka@slavkov.cz

+ 420 544 121 132

Kancelář: Palackého náměstí  65 (ve vnitrobloku vlevo)

Jak začít:

Žadatel vyplní příslušný formulář, k žádosti přiloží potřebné přílohy.

Jaké doklady s sebou:

Žadatel nepředkládá žádné doklady. Postačí vyplněný formulář včetně povinných příloh viz. formulář žádosti.

Poplatky:

Bez správního poplatku.

Průběh vyřízení:

Žádost je nutné podat min. 30 dnů před požadovaným termínem, u složitějších uzavírek min. 60 dnů. Rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí uzavírky bude vydáno v zákonné lhůtě 30 dnů, resp. 60 dnů, ode dne doručení žádosti.

Formulář:

Žádost o povolení uzavírky komunikace

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }