Vyřizuje: 

Roman Žilka

referent silničního správního úřadu – speciální stavební úřad – dopravní stavby
odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

email:roman.zilka@slavkov.cz

+ 420 544 121 132

Kancelář: Palackého náměstí  65 (ve vnitrobloku vlevo)

nebo

Žaneta Bednaříková

email: zaneta.bednarikova@slavkov.cz

+ 420 544 121 145

+420 730 190 231

Kancelář:  Palackého nám. 65  (ve vnitrobloku vlevo)

Jak začít:

Žadatel vyplní příslušný formulář, k žádosti přiloží potřebné přílohy.

Jaké doklady s sebou:

Žadatel nepředkládá žádné doklady. Postačí vyplněný formulář včetně povinných příloh viz. formulář žádosti

Poplatky:

Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění je správní poplatek dle položky 36 písm. a) v závislosti na délce trvání.

Do 10 dnů ve výši Kč 100,-

Šest měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců ve výši Kč 500,-

Delší než 6 měsíců ve výši Kč 1.000,–

(Správní poplatek lze uhradit v hotovosti na místě nebo převodem z účtu).

Postup vyřízení:

Rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí zvláštního užívání komunikace bude vydáno v zákonné lhůtě 30 dnů, resp. 60 dnů, ode dne doručení žádosti.

Formulář:

Žádost o povolení zvláštního užívání – provádění prací

Žádost o povolení zvláštního užívání – kulturní a sportovní akce

 

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }