Vyřizuje: Robert Spáčil
Tel./fax.: 544 121 181
e-mail: robert.spacil@meuslavkov.cz

Postup vyřízení věci

Pro zaevidování vozidla do evidence vozidel taxislužby podá dopravce v taxislužbě, který je již registrován v živnostenském rejstříku (vlastní koncesi), písemnou žádost dopravnímu úřadu příslušnému podle sídla firmy dopravce.

Žádost doloží doklady:
Velký technický průkaz vozidla, ze kterého je zřejmé, že žadatel je buď vlastníkem nebo provozovatelem vozidla a dále knihu taxametru. Při splnění podmínek bude vozidlo zařazeno do evidence vozidel taxislužby a dopravci bude vydán písemný výpis z této evidence. Vozidlo nesmí mít při provozování taxislužby technickou prohlídku vozidla starší jednoho roku. Vozidlo, kterým bude vykonávána taxislužba výhradně na základě uzavřených písemných přepravních smluv, nemusí být vybaveno taxametrem.

Formulář:

Žádost o zařazení vozidla do evidence taxislužby

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }