Jak začít:

Podat žádost, po odsouhlasení záměru  prodeje v RM (popř. ZM)  je záměr zveřejněn na úřední desce a následně předložen k projednání a schválení RM a ZM.

Jaké doklady s sebou:

Písemná žádost s uvedením všech potřebných údajů (zejména parcelní číslo, katastrální území a vyznačení v katastrální mapě).

Postup vyřízení:

Žadatel je po  projednání  v ZM informován o výsledku  a v kladném  případě je právníkem města zpracován návrh smlouvy  a žadatel je vyzván k jejímu podpisu.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }