Vyřizuje:

Bc. Monika Vrtíková

Jak začít:

Podat žádost,  záměr je zveřejněn na úřední desce a následně předložen k projednání a schválení  v RM.

Jaké doklady s sebou:

Písemná žádost s uvedením všech potřebných údajů (zejména parcelní číslo, katastrální území a vyznačení v katastrální mapě).

Postup vyřízení:

Žadatel je po  projednání  v RM informován o výsledku  a v kladném  případě je právníkem města zpracován návrh smlouvy  a žadatek je vyzván k jejímu podpisu.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }