Vyřizuje: 

Ivana Mifková, DiS.
tel. 544 121 105
e-mail: ivana.mifkova@meuslavkov.cz

Jak začít:

Osobní, písemný či telefonický kontakt

Jaké doklady s sebou:

Doklad totožnosti; v případě žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci je třeba: platný doklad totožnosti, případně potvrzení o propuštění z výkonu trestu nebo vazby, potvrzení o evidenci na úřadu práce.

Poplatky:

Bez poplatku

Postup vyřízení:

Individuálně, důležitá ochota spolupracovat na řešení svého problému, možnost dlouhodobé spolupráce, doporučení či zprostředkování odborné nebo specializované pomoci jinými organizacemi a institucemi; v případě žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci musí být splněna podmínka sociální potřebnosti, po doporučení kurátora následuje spolupráce s pracovnicí dávek pomoci v hmotné nouzi, která vydá rozhodnutí, dávka je následně vyplacena na pokladně MěÚ Slavkov u Brna.

Lhůty:

Neprodleně po propuštění z VTOS

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }