Vyřizuje:Mgr. Jan Habrda
tel: 544 121 134
e-mail: jan.habrda@meuslavkov.cz

Jak začít:

Žadatel předloží žádost a potřebné doklady na příslušný úřad.

Žádost musí obsahovat:

  • obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba
  • nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele
  • rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba, druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, značku (obchodní název stanovený výrobcem), typ vozidla a obchodní označení vozidla, účel, pro který má být silniční vozidlo používáno.

Žádost musí být doložena těmito doklady:

  • osvědčením o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technickým průkazem
  • silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán 
protokolem o evidenční kontrole

U vozidel dovezených z jiného než členského státu Evropské unie musí být žádost dále doložena těmito doklady:
a) dokladem o celním odbavení vozidla 
b) technickým protokolem vydaným zkušební stanicí

Potřebné formuláře:

docTechnická_způsobilost_jednotlivě_dovezeného_vozidl.doc

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }