Vyřizuje:  Mgr. Denisa Mrázová
tel. 544 121 151

Jak začít:

Osobní, písemný či telefonický kontakt

Jaké doklady s sebou:

Platný doklad totožnosti

Poplatky:

Bez poplatku

Postup vyřízení:

Individuálně, pravidelná spolupráce s rodinou (pohovory na OSPOD, šetření v rodině, návštěvy školských zařízení aj), spolupráce s odbornými ambulantními či pobytovými zařízeními.

Lhůty:

Na základě výzvy k jednání

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }