Vyřizuje: Robert Spáčil
Tel./fax.: 544 121 181
e-mail: robert.spacil@meuslavkov.cz

Postup vyřízení věci

Řidič taxislužby podá písemnou žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby příslušnému dopravnímu úřadu. Žadatel musí být starší 21 let, spolehlivý podle § 9 odst. 3 zákona o silniční dopravě a uhradit správní poplatek ve výši 500,- Kč. Při splnění uvedených podmínek udělí dopravní úřad řidiči oprávnění řidiče taxislužby a vydá průkaz řidiče taxislužby.

Formuláře:

Zadost-o-udeleni-opravni-ridice-taxisluzby-a-vydani-prukazu-ridice-taxisluzby-aktual

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }