Vyřizuje:

Hana Bobová
tel. 544 121 127
e-mail: hana.bobova@meuslavkov.cz

Jak začít:

Učinit telefonický nebo osobní dotaz přímo na odboru IR.

Jaké doklady s sebou:

Písemná žádost  a situace s vyznačením místa.

Poplatky:

Nájem nebo při krátkodobém umístění místní poplatek dle vyhlášky č. 1/2011

Postup vyřízení:

Reklamu typu “A” při krátkodobém umístění  a pořádání jednorázových propagačních akcí (max 3 dny) ohlásí poplatník přímo na odboru IR na předepsaném formuláři a uhradí poplatek dle vyhlášky č. 1/2011 .  Při dlouhodobém umístění reklamní tabule nebo zařízení na pozemku  města nebo na sloupu VO se jedná o pronájem. Záměr je  zveřejněn na úřední desce a následně  pedložen  radě města.  ke schválení. Po schválení je uzavřena nájemní smlouva.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }