Vyřizuje:

Hana Bobová
tel. 544 121 127
e-mail: hana.bobova@meuslavkov.cz

Jak začít:

Ohlásit nejpozději 5 dní předem zahájení užívání veřejného prostaranství.

Jaké doklady s sebou:

Žádost podat na formuláři – ohlášení k místnímu poplatku.

Poplatky:

Poplatek dle vyhlášky města Slavkov u Brna o místních poplatcích č. 4/2019 čl. 12

Postup vyřízení:

Poplatník  ohlásí užívání veřejného prostranství na odboru IR a ve formuláři uvede údaje o poplatníkovi, místo užívání a rozsah užívané plochy a dobu užívání. Na odboru IR je poplatníkovi vydáno povolení a vypočítán poplatek, který uhradí na odboru IR.

Lhůty:

V den ohlášení.

Formulář:

žádost ke stažení

ÚVP – žádost upravená

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }