Vyřizuje:
Jaroslava Kučerová
tel.544 121 133
e-mail: jaroslava.kucerova@meuslavkov.cz

Jak začít:

Mezinárodní řidičský průkaz se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě žádosti a opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění.
Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje jeho držitele řídit motorové vozidlo na území České republiky.

Jaké doklady s sebou:

Na úřadě předložte:

  • žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu,
  • doklad totožnosti,
  • platný řidičský průkaz,
  • jednu fotografii (35x45mm)

Postup vyřízení:

Žádost vyřídíte na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností.

 

Lhůty:

Jsou-li splněny všechny podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydá jej příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po podání žádosti (zpravidla na počkání).

Poplatky:

Správní poplatek činí 50 Kč v hotovosti.

Formulář:

pdfŽádost_o_vydání_MŘP.pdf

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }