Vyřizuje:

Hana Bobová
tel. 544 121 127
e-mail: hana.bobova@meuslavkov.cz

Jak začít:

Oznámit nejpozději 5 dní předem zahájení výkopových prací.

Jaké doklady s sebou:

Vlastní nebo formulář, který je k dispozici na odboru IR  – uvede se termín, rozsah záboru, odpovědná osoba ,  příloha je mapka s vyznačením trasy výkopu.

Poplatky:

V případě, že se jedná o veřejné prostranství – poplatek dle vyhlášky č. 1/2011

Postup vyřízení:

Obor IR uzavře s uživatelem pozemku dohodu o dočasném záboru.

Lhůty:

Po ukončení záboru  a předání užívané plochy.

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }