Vyřizuje:

Ing. Eliška Lisalová

vodoprávo a ochrana zemědělského půdního fondu
oddělení životního prostředí
odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

+ 420 544 121 188
+ 420 739 723 510

email: eliska.lisalova@slavkov.cz

Kancelář: Palackého náměstí 260 (budova nové radnice), 1. patro

nebo

 

Ing. Marcela Zouharová

ochrana zemědělského půdního fondu, zemědělství, odpady
oddělení životního prostředí
odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

+ 420 544 121 128

+420 734 353 679
email: marcela.zouharova@meuslavkov.cz

Kancelář: Palackého náměstí 260 (budova nové radnice), 1. patro

 

Jak začít:

Podáním žádosti nebo osobní návštěva příslušného orgánu ochrany ZPF.

Jaké doklady s sebou:

  1. Vyznačení pozemku, ze kterého budou sedimenty těženy v mapě katastru nemovitostí
  2. Vyznačení pozemků, na kterých mají být sedimenty použity v mapě katastru nemovitostí popř. zákres jejich částí
  3. Souhlas vlastníka nebo nájemce pozemků, na kterých mají být sedimenty použity
  4. Údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě (protokol o výsledcích analýz vzorků sedimentů odebraných před a po jeho vytěžení a průvodní list odběru vzorků sedimentu).
  5. Údaj o původu sedimentů
  6. Informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování sedimentu před použitím
  7. Údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
  8. Potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy, na kterou mají být sedimenty použity, s uvedením akreditace pro dané hodnocení

Poplatky:

Bez poplatku.

Lhůta k vyřízení:

Do 30 dnů od podání žádosti.

Formulář žádosti:

docžádost_k_ulozeni_sedimentu_na_ZPF.doc

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }