Vyřizuje:

Ing. Nikola Ostřížková

ochrana přírody a krajiny, ovzduší
oddělení životního prostředí
odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

+ 420 544 121 107
+420 723 657 528

email: nikola.ostrizkova@slavkov.cz

Kancelář: Palackého náměstí 260 (budova nové radnice), 1. patro


Jak začít:

Podáním žádosti nebo osobní návštěva příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.

Jaké doklady s sebou:

–       Výřez z katastrální mapy s vyznačením umístění stavby (aktivity)

–       Projektová dokumentace

Poplatky:

Bez poplatku.

Lhůta k vyřízení:

Do 30 dnů od podání žádosti.

Formulář žádosti:

docžádost_o_záv._stanovisko_-zásah_do_krajinného_rázu.doc

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }