Vyřizuje: Ing. Jaromír Kamínek
tel. 544 121 154
e-mail: jaromir.kaminek@meuslavkov.cz

Jak začít:

Žadatel předloží žádost a předmětnou dokumentaci na příslušný úřad

Jaké doklady s sebou:

K žádosti je nutno doložit tyto přílohy:

Úplnou projektovou dokumentaci
Náležitá písemná zplnomocnění

Poplatky:

bez poplatku

Postup vyřízení:

Podaná žádost spolu s dokumentací je posuzována všemi úseky státní správy na úseku životního prostředí a úseku státní památkové péče stavebního úřadu.

Lhůty:

případy jsou vyřizovány do 30 dnů.

Formulář žádosti:

Žádost o koordinované stanovisko

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }