Vyřizuje:

Ing. Nikola Ostřížková

ochrana přírody a krajiny, ovzduší
oddělení životního prostředí
odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

+ 420 544 121 107

+420 723 657 528
email: nikola.ostrizkova@slavkov.cz

Kancelář: Palackého náměstí 260 (budova nové radnice), 1. patro


Jak začít:

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení MěÚ Slavkov u Brna. Povolení je nutné pro stromy o obvodu kmene nad 80cm měřeno ve výšce 130cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty nad celkovou plochu 40 m2. Oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) je vlastník, či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. V případě více vlastníků pozemku žádají všichni spoluvlastníci, či lze toto též vyřešit zplnomocněním jednoho spoluvlastníka.

Jaké doklady s sebou:

– situační zákres dřeviny

– pokud žádost předkládá nájemce, je zapotřebí písemného souhlasu vlastníka pozemku, či všech spoluvlastníků

Poplatky:

Bez poplatku.

Lhůta k vyřízení:

Do 30 dnů od podání žádosti.

Formulář žádosti:

docžádost_o_povolení_kácení_dřevin.doc

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }