Vyřizuje:

Ing. Andrea Večerková
tel. 544 121 164
e-mail: andrea.vecerkova@meuslavkov.cz

 

Jak začít:

Žadatel předloží žádost – viz příloha č. 21 k vyhlášce č.183/2018 Sb. a potřebné přílohy uvedené v žádosti.

Jaké doklady s sebou:

Stanovené ve vyhlášce č.183/2018 Sb. (příloha č. 20)

Poplatky:

Bez poplatku

Postup vyřízení:

Vodoprávní úřad posoudí přeložené podklady ke stanovení ochranného pásma vodního zdroje, dle potřeby se provádí místní šetření.

Lhůty:

30 až 60 (ve složitějších případech až 90) dnů od podání žádosti.

Formulář žádosti:

rtfFormulář ke stažení

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }