Vyřizuje: Mgr. Libuše Pilátová
tel.: 544 121 140
e-mail: libuse.pilatova@meuslavkov.cz

Jak začít:

Vyplnit příslušnou žádost.

K žádosti se dokládá:

K žádosti budou přiloženy dokumenty – viz formulář žádosti.

Poplatky:

Udělení oprávnění k provozování SME 1500,-Kč. Vydání osvědčení k provozování SME 300,-Kč. Změny v oprávnění nebo osvědčení k provozování SME 200,-Kč

Postup vyřízení:

Žádost nutno podat mi. 30 dnů před požadovaným termínem zahájení provozu SME.

Formulář žádosti:

docŽádost_o_udělení_oprávnění_k_provozování_stanice_měření_emisí.doc

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }