Vyřizuje:

Hana Bobová
tel. 544 121 127
e-mail: hana.bobova@meuslavkov.cz

Jak začít:

Písemná žádost stavebníka nebo zplnomocněného zástupce.

Jaké doklady s sebou:

Vlastní žádost nebo lze vyplnit formulář žádosti na odboru IR, přiložit projekt stavby, stituaci apod.

Poplatky:

Bez poplatku.

Postup vyřízení:

Odbor IR vydává vyjádření a souhlas jménem města a vlastníka sousedních nemovitostí pro potřebu řízení vedeho dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikací.

Lhůty:

Do 14ti dnů od podání žádosti.

Formulář:

pdfvyjádření_k_projektové_dokumentaci.pdf

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }