Jak začít:

Podat písemnou žádost, která je předložena k projednání a schválení RM.

Jaké doklady s sebou:

Písemná žádost včetně návrhu smlouvy s uvedením všech potřebných údajů (zejména parcelní čísla pozemků dotčených věcným břemenem, katastrální území a vyznačení rozsahu věcného břemene  v katastrální mapě).

Postup vyřízení:

Po projednání  v RM  je navrhovateli sdělen výsledek a v kladném případě předložena  smlouva  k podpisu.

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }