Vyřizuje: Mgr. Jan Habrda, tel: 544 121 134, email: jan.habrda@meuslavkov.cz
Robert Spáčil, tel: 544 121 181, email: robert.spacil@meuslavkov.cz
Mgr. Eva Bechová, tel: 544 121 136, email: eva.bechova@meuslavkov.cz

Jak začít:

Žadatel předloží žádost a potřebné doklady na příslušný úřad.

Jaké doklady s sebou:

Technický průkaz vozidla, souhlas vlastníka vozidla, pokud žádá provozovatel vozidla, odevzdat tabulky s registrační značkou (RZ), osvědčení o registraci vozidla – ORV (OTP), doklady vlastníka a provozovatele, další doklady nutné k zániku: na vlastní žádost vlastníka – doklad o likvidaci vozidla vydaný tuzemským, nebo zahraničním subjektem pověřeným sběrem a likvidací vozidel a autovraků,
Vozidlo zaniklo – doklad o bezezbytkovém zničení vozidla. Poznámka: Vozidlo zaniklé ztrácí technickou způsobilost a jeho technický průkaz se prohlašuje za neplatný.

Formulář:

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }