Vyřizuje: 

Mgr. Jan Habrda, tel: 544 121 134, email: jan.habrda@meuslavkov.cz
Robert Spáčil, tel: 544 121 181, email: robert.spacil@meuslavkov.cz
Mgr. Eva Bechová, tel: 544 121 136, email: eva.bechova@meuslavkov.cz

Jak začít:

Žadatel předloží žádost a potřebné doklady na příslušný úřad.

Jaké doklady s sebou:

Technický průkaz vozidla, doklad o technické prohlídce – Protokol o pravidelné technické prohlídce (DEKRA), nebo zápis o platné pravidelné technické prohlídce stanicí technické kontroly v technickém průkazu, souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele, protokol o evidenční kontrole ne starší 30 dnů, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, osvědčení o registraci vozidla – ORV (OTP), doklady vlastníka a provozovatele. V případě zastupování je nutné doložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Formulář:

pdfŽádost_o_zápis_změny_vlastníka_nebo_provozovatele.pdf

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }