Jak začít:

Je nutné pro územní řízení, stavební řízení a udělení kolaudačního souhlasu.
Žadatel předloží žádost s potřebnými přílohami.

Jaké doklady s sebou:

  1. Plná moc (žádá-li zástupce)
  2. Projektová dokumentace s popisem zdroje znečišťování ovzduší

Poplatky:

Bez poplatku.

Lhůta k vyřízení:

Do 30 dnů od podání žádosti.

Formulář žádosti:

Formulář – Žádost o závazné stanovisko

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }