Vyřizuje:

Ing. arch Oksana Matyášová

referent úřadu územního plánování a státní památkové péče
odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

+ 420 544 121 182
email: oksana.matyasova@meuslavkov.cz

Kancelář: Palackého náměstí 65 (kancelář ve vnitrobloku)

Jak začít:

Žadatel předloží žádost a potřebné doklady na příslušný úřad

Jaké doklady s sebou:

K žádosti je nutno doložit tyto přílohy:
Úplnou projektovou dokumentaci /mimo udržovací práce/ – 2x
Náležitá písemná zplnomocnění

Poplatky:

bez poplatku

Postup vyřízení:

Podaná žádost spolu s dokumentací je odeslána k podání vyjádření na odborný orgán – Národní památkový ústav v Brně

Lhůty:

Na základě jejich vyjádření vyhotoveného  nejpozději do 20 dnů vydává odbor ŽP závazné stanovisko. Běžné nekomplikované  případy jsou vyřizovány do 30 dnů.

Formulář žádosti:

Formulář ke stažení

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }