Vyřizuje:

Ing. Jaromír Kamínek
tel.544 121 154
e-mail: jaromir.kaminek@meuslavkov.cz
Kancelář: Palackého náměstí 260 (budova nové radnice), 1. patro

Jak začít:

Žadatel předloží žádost a potřebné doklady na příslušný úřad vzor na www. slavkov.cz

Jaké doklady s sebou:

je přikládána projektová dokumentace, případně plná moc k vyřizování, vyjádření dotčeného vlastníka lesa

Poplatky:

bez poplatku

Lhůty:

Do 30 dnů od podání žádosti

Formuláře:

docžádost_o_odnětí_PUPFL.doc

doc žádost o závazné stanovisko ke stavbě v ochranném pásmu lesa

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }