Vyřizuje:

Vojtěch Lstibůrek
tel. 544 121 126
e-mail: vojtech.lstiburek@meuslavkov.cz

Jak začít:

Charakter zjištěné závady, pokud možno výstižný popis s uvedením adresy, stupně naléhavosti a údaje o tom, kdy je možné odstranění závady provést, neprodleně nahlásit v pracovních dnech na Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správy majetku, investic a rozvoje, tel. 544 121 123 nebo na tel. č.725816759

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }