Vyřizuje


Blanka Slezáčková
+ 420 544 121 187
blanka.slezackova@meuslakov.cz

 

Kancelář: Palackého náměstí 260 (budova nové radnice), přízemí

Navrhovatel může na základě písemné žádosti  požádat o zrušení trvalého pobytu za podmínek že:
1) zaniklo užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části
2) neužívá-li občan tento objekt

Navrhovatel v tomto případě musí prokázat, že:
– je vlastníkem objektu nebo jeho vymezené části
– je oprávněnou osobou k užívání objektu nebo jeho vymezené části

 

Postup vyřízení:

Navrhovatel je povinen existenci důvodů ke zrušení TP ohlašovně prokázat a doložit vlastnictví objektu nebo jeho části výpisem z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců nebo nájemní smlouvou.

Potřebný formulář:

doczrus_tr_pobytu.doc

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }