Odbor správních činností

Potřebujete si vyřídit záležitosti na městském úřadě? Klikněte zde

Odbor správních činností

zabezpečuje následující činnosti a agendy:

 • matriční agendy, matriční doklady, svatby, změny jména a příjmení, určení otcovství, vysvědčení pro cizinu, dodatečné matriční zápisy, výměny matrik s cizinou, zpracování výpočetní technikou;
 • agenda evidence obyvatel;
 • agenda ohlašovny;
 • státní občanství;
 • agenda občanských průkazů;
 • agenda cestovních dokladů včetně správního řízení;
 • řeší přestupky ve věcech dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění, zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění, zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, v platném znění, zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), v platném znění, pouze ve věcech týkajících se přestupků fyzických osob, včetně zápisů do rejstříku přestupků a zajišťování výpisů z něj;
 • přestupková agenda na základě veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi regionu;
 • organizace voleb  – distribuce hlasovacích lístků obcím, tisk seznamu voličů, vyřizování voličských průkazů, příprava volebních místností;
 • agenda shromažďování občanů dle zákona č. 252/2016 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů;
 • vydávání potvrzení o identifikaci;
 • podávání informací o občanech pro Policii ČR, soudy a exekutory;
 • kontrolní a metodická činnost matričních úřadů regionu a to zejména v oblasti matriční, evidence obyvatel, cestovních dokladů a občanských průkazů;
 • rozhodování o rušení trvalého pobytu;
 • vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy;
 • spolupráce s orgány policie v případě otevírání bytů (podezření z úmrtí) a domovních prohlídek apod.;
 • spolupráce a administrativní zajištění činnosti Sboru pro občanské záležitosti;
 • provádí legalizaci a vidimaci;
 • vede agendu státních symbolů.

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }