Pravidla pro pronájem obecních bytů

 

zajišťuje zejména následující činnosti a agendy

a) zpracování koncepce bytového a tepelného hospodářství města;

b) správu bytového fondu a ostatních budov s nebytovými prostory v majetku města, které nejsou svěřeny do správy jinému subjektu;

c) pronájem bytů a nebytových prostor, prodej bytů;

d) spolupráci s odborem kancelář tajemníka a finančním odborem při vymáhání pohledávek plynoucích z nájmů bytů a nebytových prostor; e) administrativně zajišťuje činnost bytové komise;

f) správu tepelných zařízení (kotelen) v majetku města;

g) výrobu, prodej a rozvod tepla a teplé užitkové vody;

h) objednávání, přejímání a kontrolu oprav svěřeného majetku prováděných dodavatelským způsobem a odstraňování závad drobnějšího významu prostřednictvím vlastních kapacit;

i) zajišťuje investorskou a inženýrské činnosti a výkonu technického dozoru investora na stavebních akcích týkajících se spravovaného majetku;

j) zajišťuje správu a provoz budov městského úřadu (zejm. vytápění, odstraňování závad drobnějšího významu prostřednictvím vlastních kapacit, vybavení sociálních zařízení, evidenci klíčů, úklid atd.);

k) legalizaci a vidimaci pro potřeby odboru;

l) zajišťuje pro město a městský úřad zajištění povinností vyplývajících z předpisů o BOZP a PO. Vede evidenci pracovních úrazů.

 

 

Oddělení správy majetku
 • Jitka Charvátová | vedoucí

  Bc. Jitka Charvátová

  vedoucí oddělení
  oddělení správy majetku
  odbor správy majetku, investic a rozvoje

  + 420 544 121 124

  Kancelář: Palackého náměstí 65 (budova historické radnice), přízemí, vstup z průjezdu vlevo

 • Libor Piták| městské byty

  Ing. Libor Piták

  správa městských bytů
  oddělení správy majetku
  odbor správy majetku, investic a rozvoje

  + 420 544 121 123

  Kancelář: Palackého náměstí 65 (budova historické radnice), přízemí, vstup z průjezdu vlevo

 • Vojtěch Lstibůrek | technik

 • Vojtěch Lstibůrek

  technik, tepelné hospodářství
  oddělení správy majetku
  odbor správy majetku, investic a rozvoje

  + 420 544 121 126

  Kancelář: Palackého náměstí 65 (budova historické radnice), přízemí, vstup z průjezdu vlevo

   

   

  .row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }