• zabezpečení sekretariátu uvolněných funkcionářů města (starosta, místostarosta);
 • zajišťuje komunikaci města jako zřizovatele s příspěvkovými organizacemi
 • organizačně a evidenčně vede agendu právnických osob, v nichž má město členství popř. jinou formu zastoupení nebo majetkovou účast či podíl, pokud není stanoveno jinak;
 • zajišťuje agendu dotací poskytovaných z rzopočtu města (zejm. příjem, evidenci a zpracování žádostí, projednání v orgánech města, uzavírání souvisejících smluv, kontrolu dotací);
 • administrativně zajišťuje činnost Komise pro sport a volný čas, Komise kulturní a Komise pro zahraniční vztahy;
 • zajišťuje a eviduje udělování čestných občanství, cen města a pamětních listů;
 • odpovídá za užívání insignií města;
 • zajišťuje hlášení v místním rozhlase;
 • organizačně zajišťuje zahraniční vztahy města;
 • zajišťuje tlumočení a překlady pro potřeby města;
 • zajišťuje prezentaci města a regionu u nás i v zahraničí;
 • zpracovává a realizuje PR strategii města
 • zajišťuje komunikaci města s Informačním centrem, zájmovými a sportovními organizacemi ve městě, veřejností, podnikateli;
 • redakčně a obsahově zajiš´tuje provoz městského webu a profilů města na soc. sítích;
 • zajišťuje vztah města ke Slavkovskému zpravodaji (příprava článků, smlouva s vydavatelem);
 • administrativně zajišťuje činnost Redakční rady Slavkovského zpravodaje
 • zpracovává a vydává tiskové a mediální výstupy města, informuje o činnosti města a úřadu;
 • zajišťuje propagační předměty města;
 • zajišťuje dotační monitoring pro město a zřizované příspěvkové organizace a organizační složky;
 • zajišťuje ve spolupráci s věcně příslušnými odbory přípravu projektů a žádostí o dotace;
 • koordinuje a eviduje žádosti o dotace;
 • administruje dotační projekty a zajišťuje plnění povinností města z poskytnutých dotací;
 • připravuje podklady k (měkkým, neinvestičním) projektům
 • spolupracuje s věcně příslušnými odbory na realizaci projektů;
 • zajišťuje realizaci projektu “Místní akční plán vzdělávání”.
.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }