Město Slavkov u Brna je členem následujících sdružení a společností

Žďánický les a Politaví

dobrovolný svazek obcí

Mikroregion Ždánický les a Politaví je dobrovolný svazek 27 obcí ležících v oblasti východního Brněnska, na pomezí Hanáckého Slovácka a Hané.

web: www.politavi.cz

Sdružení obcí a měst jižní Moravy

SOM JM je střechová instituce pro sběr a rozpracování podnětů v oblasti regionálního rozvoje a vnějších vztahů v koordinaci s Jihomoravským krajem.

Webové stránky: www.somjm.cz

Slavkovské bojiště - Austerlitz

Zájmové sdružení právnických osob

Předmětem činnosti je na základě získaných dotací propagovat Slavkovské bojiště, organizovat propagační a výroční akce a spolupracovat se všemi podobně orientovanými organizacemi, společnostmi a spolky.

Mohyla míru - Austerlitz, o.p.s.

obecně prospěšná společnost

Mohyla míru – Austerlitz o.p.s. je obecně prospěšná společnost se sídlem ve Šlapanicích a jejím cílem je regionální rozvoj obecně. Hlavními obecně prospěšnými činnostmi jsou dokumentace stavu kulturních a uměleckých památek památkové zóny Slavkovského bojiště, vytváření a využívání zdrojů ve prospěch kulturních, krajinných a uměleckých památek ležících na tomto území, pomoc k jejich záchraně, ochraně a udržování. Společnost sdružuje celkem 18 obcí a byla založena v roce 1999.

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

vodárenská společnost

Je společností provozující vodovody a kanalizace s čistírnami odpadních vod na území okresu Vyškov, včetně dalších služeb s vodním hospodářstvím spojených.

web: www.vakvyskov.cz

Respono, a.s.

odpadová společnost

RESPONO, a.s. je regionální společnost, která svými zkušenostmi a kompetentností zaručuje zodpovědné nakládání s odpady. V současné době provádí komplexní služby v odpadovém hospodářství pro 96 obcí a měst, což představuje svozovou oblast téměř 102 tis. obyvatel.

webové stránky: www.respono.cz

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }