Informace o přítomnosti zaměstnanců městského úřadu od 03. 10. 2022 do 07. 10. 2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru správních činností a oddělení dopravně správních od 03. 10. 2022 do 07. 10. 2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců stavebního úřadu, územního plánování a státní památkové péče od 03. 10. 2022 do 07. 10. 2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců oddělení životního prostředí od 03. 10. 2022 do 07 .10. 2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru správy majetku, investic a rozvoje od 03. 10. 2022 do 07. 10. 2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru správy budov a tepelného hospodářství od 03. 10. 2022 do 07. 10. 2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců finančního odboru od 03. 10. 2022 do 07. 10. 2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru kanceláře tajemníka a živnostenský úřad od 03. 10. 2022 do 07. 10. 2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců oddělení živnostenského úřadu od 03. 10. 2022 do 07. 10. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunální volby vyhrálo uskupení PRO Slavkov vedené Michalem Boudným

Komunální volby do slavkovského zastupitelstva jsou rozhodnuty. Vítězem se stalo uskupení PRO Slavkov u Brna vedené stávajícím starostou Michalem Boudným. S výsledkem 28,96 % hlasů v patnáctičlenném zastupitelstvu usedne pět lidí v tomto dresu. Následuje hnutí Nestraníci s 15% výsledkem a dvoučlenným mandátem.

Také další následující uskupení – KDU-ČSL, ODS a Starostové a nezávislí – budou zastoupeni po dvou členech. Po jednom křesle také získalo uskupení Moderní město Moravy a SPD Slavkov u Brna, kteří se také stali nováčky v nejvyšším voleném orgánu města. Zastupitelstvo bude složené jak z velké části ze stávajících členů, usednou zde však i nováčci – za uskupení PRO Slavkov u Brna je to Radomír Zemánek a Elvíra Patáková, barvy ODS bude nově hájit Adam Janek, hnutí Starostové a nezávislí posílilo o Veroniku Slámovou a za SPD Slavkov u Brna byl zvolen Jakub Florián. Podle informací Slavkovského zpravodaje však tento člen podává rezignaci a nahradí jej Jan Ehrenberger.

Oproti předchozím volbám v roce 2018 mírně posílilo hnutí Nestraníci (z 11,87 % na 15 %) a STAN (ze 7,32 na 10,9 %). Méně hlasů získala ODS (16,23% na 11,49). Podobný výsledek jako v předchozím období docílilo KDU – ČSL (14,6 %). Do zastupitelstva se těsně nedostalo uskupení Žijeme Slavkovem vedené Liborem Eliášem.

K volbám mohlo přijít 5385 Slavkovanů, dorazilo jich 2582. Volební účast tam byla 47,95 %. Odevzdáno bylo 36 334 hlasů. Nejvíce hlasů získal Michal Boudný (1051).

Seznam členů zastupitelstva města

 

 

 

Ulice u technických služeb bude mít nový chodník i parkovací stání

Ulice ČSA v úseku u technických služeb dostane nový kabát. Opraví se nejen povrch vozovky, ale vzniknou i parkovací stání a hlavně nový chodník v místě, kde je dnes provizorní pěšina. Z ulice se následně stane obytná zóna, kde bude povolena rychlost max. 30 km/h. Kvůli zpomalení aut budou také vybudovány dva zpomalovací pruhy. Oprava ulice začne 26. 9. a potrvá dva měsíce. „Díky těmto úpravám vznikne konečně bezpečná cesta pro lidi, kteří bydlí zejména na sídlišti Polní mířící na autobusové nádraží,“ vysvětlil starosta Michal Boudný. Náklady na rekonstrukci jsou částečně hrazeny z Fondu dopravní infrastruktury, který je financovaný z přestupků řidičů překračujících rychlost.

Informace pro obyvatele dotčeného úseku

Vážení,

odbor správy majetku, investic a rozvoje Vás tímto chce informovat, že od pondělí 26.9.2022 bude uzavřena komunikace část Československé armády pro realizaci stavby „VÝSTAVBA CHODNÍKŮ A PARKOVACÍCH STÁNÍ NA UL. ČS. ARMÁDY“. O přesném termínu provádění stavebních prací v blízkosti Vaší nemovitosti budete informování zástupcem zhotovitele stavby společnosti Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., kontaktní osoba stavební mistr pan Pekař tel. 737 257 052. V případě potřeby je možné se domluvit se stavbou na povolení příjezdu k Vašemu RD. Pokud potřebujete nutně zaparkovat vozidlo v rekonstruované části ulice (od křižovatky naproti autobusovému nádraží po zatáčku za ul. Luční) ponechte za sklem vaše telefonní číslo, aby bylo možné operativně řešit průběh stavby. Nádoby na komunální a bio odpad ponechávejte pro svoz u krajnice komunikace, stavba umožní průjezd svozových vozů stavbou.

Předem děkujeme za Vaše pochopení a vstřícnost

Dovolená MUDr. Zdislava Stojaspala

MUDr. Zdislav Stojaspal oznamuje termíny dovolené: 12. – 27.9.2022,
12. 9. – 16. 9. 2022 budou v ambulanci přítomny pouze zdravotní sestry. Lékař bude nepřítomen ze zdravotních důvodů.
 
Po celou dobu dovolené zastupující lékař: Tommi Praktik s.r.o., MUDr. Michaela Slavíková, Tyršova 324, Slavkov u Brna 684 01

Od 2. září startuje oprava křižovatky u Čelakovského. Stavba si vyžádá řízení dopravy semaforem

Od 2. 9. začnou práce na úpravě křižovatky ulic Čelakovského a Tyršova. Tato stavba si vyžádá nutnost jednosměrného provozu kolem budovy ISŠ. Tři měsíce zde bude dopravu řídit semafor.

Stavba je naplánována na cca 3 měsíce a bude mít dvě etapy. Při té první – vyfrézování a úpravě křižovatky na výjezdu z ulice Čelakovského – se objeví zátarasy kousek za ulicí Mánesova a ulice bude označená jako neprůjezdná. Akce zahrnuje také opravu chodníků po obou stranách. Snahou je, aby byl vždy jeden z nich průchozí. Po dobu stavby bude také v úseku od ulice Mánesova po Tyršovu stanoven zákaz parkování aut na silnici.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za dočasné omezení.

 

Podívejte se na mapu dopravního značení

 

 

 

 

 

Předváclavský víkend: jarmark, nafukovací planety i zahrádkářská výstava

Obří nafukovací modely vesmírných těles z brněnské hvězdárny. Mobilní digitárium s promítáním pořadů o vesmíru, vědecké pokusy v režii populárního zábavního parku Vida!. Kreativní dílny od centra volného času Lužánky. Nebo digitální dílna FabLab, kde se děti budou moci seznámit s moderními technologiemi ve výrobě. Oblíbená výstava ovoce a zeleniny od slavkovských zahrádkářů. Nejen tento program obohatí tradiční Václavský jarmark, který se uskuteční v sobotu
17. září od 9.00 do 16.00 v zámeckém parku.

(Pokračování textu…)

V místě poničené hřbitovní zdi je mobilní oplocení

Poničená hřbitovní zeď, na kterou se koncem dubna převrátilo nákladní auto, je v místech poškození nahrazená mobilním oplocením. Město získalo vyjádření od příslušné pojišťovny a po obdržení projektu se může se pustit do stavby nového úseku zdi, ale i kolumbárií. Po dokončení stavby budou kontaktováni pozůstalí, kteří budou moci vrátit ostatky svých blízkých zpět na hřbitov.

 

 

 

 

 

Hledáme členy volebních komisí

Zájemci o členství v okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva města konané 23. – 24.9.2022 se mohou hlásit na tel. č. 544 121 119 nebo e-mailovou adresu tajemnik@meuslavkov.cz.

Členem okrskové volební komise může podle ustanovení § 17 odst. 1 volebního zákona být

  • státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv,
  • jenž je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky, v případně státního občana jiného členského státu EU i k registrovanému přechodnému pobytu,
  • který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
  • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) až d) volebního zákona (tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí),
  • a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

 

Odměna členů okrskové volební komise:

  • člen 1.800 Kč
  • místopředseda, zapisovatel 2.100 Kč
  • předseda 2.200 Kč

 

První schůze volebních komisí, na níž členové zvolí předsedu a místopředsedu proběhne 31. 8. 2022 ve velké zasedací místnosti městského úřadu, Palackého nám. 65, 1. patro.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }